3B Vestergården 1

www.vestergaarden1.dk

Vestergården 1.

  HERLEV MIDT

På denne side vil der komme meddelelser, der specielt

Vedrører vores deltagelse i samdriften Herlev Midt.

 

Kontakt vedrørende Herlev Midt skal ske enten til Servicebutikken eller til bestyrelsen. Se yderligere under ”Kontakt” og/eller ”Servicebutikken”.

 

Møder i 2018:

Den 28. august 2018

Den 27. november 2018

AFDELINGERNE i HERLEV MIDT:

Vestergården 1

Vestergården 3

Herlev Skole

Herlev Torv

Herlevgårdsvej

Referat af møder i 2015/2016/2017/2018

 

MAN KAN LEJE LOKALE TIL 30 PERSONER i Vestergården 3:

 

Selskabslokale (i Vestergården 3):

Der er plads til 30 personer. Bestilling af leje og yderligere oplysninger ved henvendelse på mail annie.keldebaek@mail.dk mobiltelefon  2726 8307  -  efter kl  10

 

Leje Mandag til søndag / enkeltdage  - kl.  06.00 - 01.00,

           kr. 600,00 pr. gang. Depositum pr. udlejning kr. 500,00.

Leje weekend / fredag kl. 16.00 til søndag kl. 01.00

           Kr. 800,00 pr. gang. Depositum pr. udlejning kr. 500,00.

 

Ordens– og udlejningsregler:

1. Faciliteterne består af festlokalet, køkken entré/garderobe, to toiletter samt udendørsarealet ved indgang– og terrassedøren.

2. Festlokalet er udstyret med køkkenudstyr, borden, stole, service til 30 personer og musikanlæg samt rengøringsmidler og materiel.

3. Rygere henvises til udendørsarealet mellem indgangs– og terrassedøren.

4. Selskabslokalet må kun benyttes fra mandag til søndag i tidsrummet fra kl. 06.00-01.00.

5. Mellemgangen ved toiletterne skal holdes fri til passage for ejendommens beboere.

6. Fester og arrangementer må kun finde sted i festlokalet og de tilhørende faciliteter.

7. Fester og arrangementer må ikke være offentligt tilgængelige, og der må ikke opkræves entre. Lejeren skal være til stede under arrangementet.

8. Ved udsmykning af lokalerne må der ikke foretages opklæbning eller bruges søm, tegnestifter og lign. På vægge, døre, lofter, skabe, paneler m.v.

9. Lejer hæfter for enhver skade på lokaler og inventar, der skyldes uhensigtsmæssig brug og anvendelse.

10. Udgifter til dækning skader på lokaler og inventar samt ødelagte og manglende løsdele debiteres lejer ved modreging i depositum. Dækker depositum ikke, opkræves restbeløbet hos lejer.

11. Lejer er ansvarlig for oprydning og rengøring af festlokalet med tilhørende faciliteter efter brug.

12. Genbrug og affald skal sorteres i de opstillede container/stativer uden for festlokalet i Vestergården 3.

13. Udgifter i forbindelse med mangelfuld rengøring og oprydning debiteres lejer ved modregning i depositum. Dækker depositum ikke, opkræves restbeløbet hos lejer.

14. Overtrædelse af udlejningsreglerne kan medføre, at bestyrelsen eller en repræsentant for denne omgående bringer festen eller arrangementet til op

15. hør.

16. Alvorlige eller gentange overtrædelser af ordens– og udlejningsreglerne vil medføre karantæne eller udelukkelse fra leje af festlokalet for den pågældende lejer.

17. Festlokalet kan reserveres og lejes ved henvendelse til bestyrelsen v/M. Birgit Schaksen på følgende måder: Henvendelse efter kl. 10 på tlf. 61 89 82 17 eller e-mail birgit@schaksen.dk

18. Ved udlejning underskriver lejer en lejekontrakt. Det gælder dog ikke for afdelingsbestyrelserne og funktioner under 3B.

19. Leje og depositum skal indbetales kontant senest én uge før lejetidspunktet til Birgit Schaksen, Højbjergvej 19, st.th. i Vestergården 3.

20. Slutafregning finder sted hurtigst muligt efter lejeperiodens afslutning.